Meny

PILEMEDIA

din väg till kulturhistorien

Pilemedia - med foten i skånsk mylla

 

Pilemedia är ett företag som grundades redan 1989, då under ett annat namn. Avsikten med företaget var, och är, att i ordnade och i juridiskt och eko- nomiskt hållbara former bedriva en verksamhet inom ämnesområden som främst har med seriös kulturhistorisk förmedling att göra, baserat på tillgängliga forskningsresultat.

 

Pilemedia arbetar med författande och publicering av texter inom olika delar av humaniora. Hit hör föredrag och arrangemang som levandegör kulturarvet samt radio- och tv-program med kulturhistoriska innehåll. I arbetsuppgifterna ingår också humanistisk forskning och sammanställning av vunna forsk-ningsresultat för spridning till en bred publik.

 

Under åren har företaget och dess medarbetare svarat för mer än tusentalet offentliga föredrag och större guidningar, ett flertal smärre TV- och film- produktioner, 14 böcker och närmare 600 artiklar i tidningar och böcker.

 

År 1991 var företagets medarbetare med och grundade tidskriften Populär Historia. Under åren 2001-2005 producerade företaget 256 artiklar med till- hörande bildmaterial om Malmös historia för veckotidningen Malmömagasinet.

BOKNING AV BOKEN "DET MEDELTIDA MALMÖ"

 
 

Boken "Det medeltida Malmö", skriven av Sven Rosborn, kommer ut i början av oktober 2016. Den är på 340 A4-sidor i fyrfärg, inbunden med hårda pärmar, linnerygg och skyddsomslag. Endast 650 exemplar kommer att finnas till försäljning till allmänheten.

 

Här har ni möjlighet att boka ert exemplar. Efter det att ni bokat via blanketten här bredvid kommer ni att få ett meddelande per mail så fort boken ligger klar. Ett exemplar av boken kommer då att vara reserverad för er under sju dagar - därefter upphör bokningen automatiskt. Ni kan på detta sätt endast inköpa boken via avhämtning direkt hos författaren, Sigurdsgatan 11 i Malmö (Kulladal).

 

Bokpriset blir 160:- vilket betalas vid avhämtning av boken.

Bokningen är inte förpliktigad till inköp av bok men vi hoppas på seriösa intressenter.

 

Vår adress: Pilemedia hb Sigurdsgatan 11 215 66 Malmö Kontakt: Tel: 070 7870600 Mail: info(snabel_a)@pilemedia.se Academia.edu Facebook