Om Sven Rosborn

Om Sven Rosborn

Pilemedias huvudansvarig är Sven Rosborn, en välkänd skåning när det gäller att levandegöra historia, arkeologi och kulturhistoria. Hans verksamhetsområde och kunnande är mycket stort, så också hans personliga nätverk. Du finner honom på Wikipedia.

Se också hans CV genom att klicka här så förstår du vad vi menar.

 

Sven Rosborn är en ofta anlitad föredragshållare. Han har vid detta laget tusentals föredrag bakom sig. Han anlitas ofta som arrangör av bussresor i det skånska kulturlandskapet. Att kunderna kommer tillbaka sätter kvalitetsstämpeln på denna verksamhet.

 

Som skribent är Sven Rosborn välkänd. Under fem år skrev han varje vecka i Bonniersägda Malmö-magasinet. Efter att ha grundat tidskriften Populär Historia och bokförlaget Historiska Media, efter 21 egna böcker och mer än femhundra tryckta artiklar i skiftande ämnen - från rena forskningsalster till populärvetenskaplig text - är han fortfarande lika aktiv som någonsin. År 2014 kom t.ex. en bok ut om Norges äldsta stenbyggarkonst där vissa avsnitt, baserade på Sven Rosborns forskarinsatser, kastar helt nytt ljus över delar av Norges 1100-tals historia. År 2016 kom han ut med det stora verket "Det medeltida Malmö" där han redovisar sina livslånga forskningar om Malmös historia. År 2017 kom Sven Rosborn ut med boken "På upptäcktsfärd i kyrkornas värld." År 2021 kom den omfattande boken om Harald Blåtands grav i Polen och ett nyfunnet manuskript från 900-talet.  


Att levandegöra historia via digitala medier har för Sven Rosborn alltid varit viktigt. Han skapade därför projektet "Malmö 1692", Nordens största digitala historiska projekt, som nu återskapade hela Malmö som det såg ut för trehundra år sedan.

 

Vill du se hans CV?:

 

 


Om du vill kontakta mig:

 
 
 
 
 
 

Några av mina nedladddningsbara böcker